ໃນວັນທີ 05 ມີນາ 2022 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ເຂົ້າຂະບວນການຄາລະວານລົດຖີບເມືອງເກົ່າສີຂຽວທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສຸຂະພາບ ເຊິ່ງມີນັກກິລາ ຕາງໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳນວນ 09 ທ່ານ, ຂະບວນຄາລະວານລົດຖີບ ໄດ້ເລີ່ມອອກເດີນທາງ ໄປໃນຈຸດທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: ເຂົ້ານະມັດສະການພະທາດອີງຮັງ; ເຂົ້າຊົມສູນພັດທະນາບໍລິການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້; ຊົມທຳມະຊາດ ໜອງເຕົ່າ ເບິ່ງການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ; ຮັບຊົມ ສິນລະປະການສະແດງ ຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຂັບລຳທ້ອງ ຖິ່ນ ເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຮອດເວລາ 15:00 ຂະບວນການຄາລະວານລົດຖີບ ອອກເດີນທາງກັບໂດຍສະຫວັດດີພາບ.