ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ພ້ອມພາກັນສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານອະນາໄມລວມ ເພື່ອຄໍານັບຮັບຕ້ອນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພຊສ ແຂວງ ເປັນແບບຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວສະອາດງາມຕາ  ເປັນຕົ້ນການອະນາໄມ ຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນ ອອ້ມຂ້າງພະແນກ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ໃນຂອບເຂດດ້ານໜ້າຂອງພະແນກ.